• Dokumentacja do celów projektowych


  • Mapy do celów projektowych
  • Mapy do celów planistycznech
  • Uzgadnienia projektów technicznych w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUD)
  • Dowolne mapy na życzenie klienta

  Mapy wykonujemy w formie analogowej i numerycznej (DWG, DXF, DGN i inne formaty wektorowe)

 • Obsługa inwestycji


  • Tyczenia i inwentaryzacje obiektów budowlanych: budynków, hal, turbin wiatrowych, etc.
  • Tyczenia i inwentaryzacje dróg, sieci i przyłączeń urządzeń technicznych (woda, kanalizacja, prąd, gaz)
  • Prace i pomiary realizacyjne
  • Inne prace związane z obsługą inwestycji
 • Dokumentacja do celów prawnych


  • Podziały nieruchomości
  • Rozgraniczenia nieruchomości
  • Wznowienia znaków granicznych, wyznaczanie punktów granicznych, ustalanie przebiegu granic działek ewidencyjnych
  • Badanie stanu prawnego nieruchomości
  • Mapy do celów prawnych
 • Inne prace geodezyjno - kartograficzne


  • Digitalizacje map i innych dokumentów
  • Wpasowywanie rastrów w dowolny układ współrzędnych
  • Transformacje i obliczenia geodezyjne
  • Wydruk map wielkoformatowych